Analiza de risc la securitate fizica

  Ce inseamna Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

  Activitatea desfasurata pentru a identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, în scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si în baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia întocmita în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina în mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

  Cui se adreseaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

  Fac obiectul analizei de risc la securitate fizica : Toate societatile "...indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor." Extras din Art. 2 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

  Este obligatorie Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

  DA, toate societatile comerciale sunt obligate sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica, astfel:
  • Societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica la momentul inceperii activitatii.
  • Societatile comerciale infiintate pana la data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica pana la data de 01.07.2017.

  Cine efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

  Analizele de risc se efectueaza de experti denumiti evaluatori de risc, care trebuie sa fie înscrisi în RNERSF ( Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

  Cand se efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

  Analiza de risc se efectueaza înaintea instituirii masurilor de securitate oi se revizuieote în una din urmatoarele situa?ii:
  1. cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni oi externi care genereaza oi/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
  2. în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
  3. în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

  DOCUMENTE LEGISLATIVE :

  • Legea nr. 333 din 08.06.2003     -     Download
  • H.G. nr. 301 din 11.04.2012     -     Download
  • InstrucÈ›iunea M.A.I. Nr. 9 din 01.03.2013     -     Download

  ® www.evaluatorderisc.net   - 2017

SOLICITA CHIAR ACUM O OFERTA COMPLETAND FORMULARUL ALATURAT  SI ASTFEL EVITI SANCTIONAREA CU AMENDA INTRE 5.000 SI 10.000 RON.

Analiza de risc la securitate fizica

!!! NU AMANA EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC LA SECURITATE FIZICA.